สำหรับเจ้าหน้าที่ ช.ค.น. :

 

ติดต่อสอบถาม

 

User Name :

 

Password :

 
   

Login

 

 

สำหรับสมาชิก ช.ค.น. :

 

ติดต่อสอบถาม

 

User Name :

 

Password :

 
   

Login

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คู่มือสมาชิก ช.ค.น.

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าประจำจุดบริการย่อย

 

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน

 

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสมาคม ชคน.

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ชคน.

 

ประกาศผลการสอบแข่งขันสมาคม ชคน. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน ธันวาคม 2559

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน มกราคม 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน มีนาคม 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน เมษายน 2560

 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก,ใบมอบกรรมสิทธิ์

 

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน มิถุนายน 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน สิงหาคม 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน กันยายน 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน ตุลาคม 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560