สำหรับเจ้าหน้าที่ ช.ค.น. :

 

ติดต่อสอบถาม

 

User Name :

 

Password :

 
   

Login

 

 

สำหรับสมาชิก ช.ค.น. :

 

ติดต่อสอบถาม

 

User Name :

 

Password :

 
   

Login

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คู่มือสมาชิก ช.ค.น.

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าประจำจุดบริการย่อย

 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก,ใบมอบกรรมสิทธิ์

 

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน

 

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯประจำเดือนธันวาคม 2557

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.ประจำเดือนมกราคม 2558

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพิ่มเติม

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.ประจำเดือนมีนาคม 2558

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือนเมษายน 2558

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ มกราคม- กุมภาพันธ์ 2558

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.ประจำเดือน มิถุนายน 2558

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2558

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ช.ค.น.ประจำเดือนกรกฎาคม 58

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.ประจำเดือนสิงหาคม 2558

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.ประจำเดือนกันยายน 2558

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.ประจำเดือนตุลาคม 2558

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.ประจำเดือนธันวาคม 2558

 

ประกาศสมาคมฌาปกนิจสงเคราะห์ ช.ค.น.ประจำเดือนมกราคม 2559

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

 

ประกาศสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ฯประจำเดือนมีนาคม 2559

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.ประจำเดือนเมษายน 59

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯช.ค.น.ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯประจำเดือนมิถุนายน 2559

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.ประจำเดือนสิงหาคม 2559

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.ประจำเดือนกันยายน 2559

 

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสมาคม ชคน.

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ชคน.

 

ประกาศผลการสอบแข่งขันสมาคม ชคน. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน ธันวาคม 2559

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน มกราคม 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน มีนาคม 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน เมษายน 2560