สำหรับเจ้าหน้าที่ ช.ค.น. :

 

ติดต่อสอบถาม

 

User Name :

 

Password :

 
   

Login

 

 

สำหรับสมาชิก ช.ค.น. :

 

ติดต่อสอบถาม

 

User Name :

 

Password :

 
   

Login

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คู่มือสมาชิก ช.ค.น.

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าประจำจุดบริการย่อย

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน ธันวาคม 2559

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน มกราคม 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน มีนาคม 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน เมษายน 2560

 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก,ใบมอบกรรมสิทธิ์

 

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน มิถุนายน 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน สิงหาคม 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน กันยายน 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน ตุลาคม 2560

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.ค.น. กรณีพิเศษ

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน ธันวาคม 2560

 

ประกาศรับสมัครสมาชิก ช.ค.น. กรณีพิเศษ

 

ใบสมัครสมทบ

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. ประจำเดือน มกราคม 2561

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.เดือนกุมภาพันธ์ 2561

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. เดือนมีนาคม 2561

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.เดือนเมษายน 2561

 

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน

 

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน(ช.ค.น.

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.เดือนพฤษภาคม 2561

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.เดือนมิถุนายน 2561

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.เดือนกรกฎาคม 2561

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. เดือนสิงหาคม 2561

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ช.ค.น. ประจำเดือนกันยายน 2561